Domenii de aplicare ale invertorului cu undă sinusoidală

2022-05-21

Noua utilizare a energiei
Într-un sens larg, energia nouă se referă la energia solară, care include energia eoliană, energia potențială a apei, energia chimică etc. Noile surse de energie precum energia solară și energia eoliană vor deveni principalele surse de energie. Aceste noi surse de energie sunt de obicei colectate de celule fotovoltaice din materiale semiconductoare și transformate în toate tipurile de energie electrică necesară oamenilor prin anumite mijloace științifice și tehnologice.Tehnologia invertoruluieste una dintre tehnologiile cheie.

Eliminarea poluării armonice a sursei de energie municipală
Gestionarea eficientă a poluării armonice poate nu numai să îmbunătățească calitatea funcționării echipamentelor electrice și conservarea energiei, ci și legată de siguranța consumului național de energie. Prin rectificarea rețelei și conversia acesteia în standardul de alimentare de la rețea prin utilizarea tehnologiei moderne de invertor, poluarea armonică a rețelei poate fi purificată și siguranța echipamentelor electrice și a utilizatorilor poate fi protejată. Invertorul este o parte importantă a sistemului de generare a energiei eoliene la scară mică. Acesta își asumă sarcina de a converti DC în AC pentru a furniza energie sarcinii.

Alte domenii de aplicare

Invertoreste, de asemenea, utilizat pe scară largă în multe alte domenii, cum ar fi reglarea vitezei variabile a motorului de curent alternativ, frânarea motorului, feedback-ul cu energie regenerabilă, sistemul de alimentare neîntreruptibilă, încălzirea prin inducție, sursa de sudură cu arc, sursa de alimentare cu frecvență variabilă etc.