Ce este un invertor de putere și cum funcționează?

2022-04-12

Atunci când alimentarea principală nu este disponibilă, o sursă de alimentare neîntreruptibilă (UPS) utilizează baterie și invertor.

Invertorul de putere utilizat în linia de transmisie HVDC. De asemenea, a folosit pentru a conecta două sisteme AC asincrone.

Ieșirea panoului solar este curent continuu. Invertorul solar folosit pentru a converti curent continuu în curent alternativ.

Invertorul produce o tensiune de ieșire variabilă folosind o unitate de control (invertor cu buclă închisă). Viteza invertorului controlată prin furnizarea de tensiune variabilă. De exemplu, este utilizat în motorul compresorului frigiderului, transportul feroviar, controlul vitezei motorului cu inducție, vehiculul electric.

Poate converti puterea de curent alternativ de joasă frecvență la o frecvență mai mare care este utilizată în încălzirea prin inducție.

Cine a inventat invertorul?

Înainte de inventarea invertorului, un set motor-generator și un convertor rotativ au fost folosite pentru a converti puterea de curent continuu în putere de curent alternativ.

Termenul ingineresc invertor a fost introdus pentru prima dată de David Prince într-un articol intitulat „The Inverter” în 1925. În acest articol, Price a definit invertorul ca fiind inversul unui redresor.
Termenul redresor a fost folosit de mai bine de două decenii înainte de 1925. Convertizoare rotative utilizate ca redresor până când dioda nu a fost disponibilă. Când a fost folosit pentru conversia DC în AC, denumit „rotative inversate”.

După inventarea comutatoarelor electronice de putere, a început noua era a convertoarelor. Și crește aplicațiile unui invertor. Ceea ce duce la avansarea unui invertor.